Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
3 Bangalore (U) 6 6 100
4 Belgaum 12 12 100
5 Bellary 26 26 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 10 10 100
10 Chikmagalore 8 8 100
11 Chitradurga 12 12 100
13 Davanagere 11 11 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 5 5 100
17 Hassan 3 3 100
19 Kolar 7 7 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
27 Tumkur 11 11 100
22 Mandya 1 1 100
24 Raichur 21 20 95
20 Koppal 14 13 92
9 Chikkaballapura 8 7 87
6 Bidar 8 7 87
23 Mysore 25 21 84
21 Madikeri 10 8 80
12 DakshinaKannada 14 11 78
28 Udupi 13 10 76
30 Yadgiri 8 6 75
16 Gulbarga 11 8 72
18 Haveri 15 8 53
29 UttaraKannada 2 1 50
  Grand Total 279 250 89.61

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 50 48 39 81
15 Gadag 275 85 64 75
27 Tumkur 776 1038 766 73
30 Yadgiri 310 256 188 73
26 Shimoga 270 102 72 70
28 Udupi 1100 290 193 66
17 Hassan 150 102 59 57
8 ChamarajaNagar 590 476 244 51
29 UttaraKannada 100 65 31 47
16 Gulbarga 702 241 105 43
23 Mysore 1442 1076 423 39
1 Bagalakote 150 152 58 38
5 Bellary 2023 2567 832 32
18 Haveri 1125 513 160 31
11 Chitradurga 975 733 233 31
19 Kolar 720 265 72 27
24 Raichur 1810 2512 698 27
7 Bijapur 175 227 58 25
12 DakshinaKannada 842 383 94 24
13 Davanagere 800 936 216 23
20 Koppal 910 1379 226 16
6 Bidar 425 293 45 15
9 Chikkaballapura 548 625 74 11
21 Madikeri 608 227 24 10
10 Chikmagalore 550 433 42 9
4 Belgaum 800 767 73 9
25 Ramanagar 250 58 4 6
3 Bangalore (U) 480 140 5 3
22 Mandya 60 34 0 0
14 Dharwad 241 270 0 0
  Grand Total 19257 16293 5098 31.29