Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
4 Belgaum 12 12 100
5 Bellary 24 24 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 9 9 100
9 Chikkaballapura 6 6 100
10 Chikmagalore 8 8 100
11 Chitradurga 11 11 100
13 Davanagere 10 10 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 5 5 100
17 Hassan 3 3 100
18 Haveri 8 8 100
19 Kolar 7 7 100
22 Mandya 1 1 100
23 Mysore 21 21 100
24 Raichur 18 18 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
27 Tumkur 9 9 100
29 UttaraKannada 1 1 100
30 Yadgiri 6 6 100
20 Koppal 13 12 92
12 DakshinaKannada 14 13 92
28 Udupi 11 10 90
6 Bidar 8 7 87
3 Bangalore (U) 6 5 83
21 Madikeri 9 7 77
16 Gulbarga 10 7 70
  Grand Total 248 238 95.97

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
7 Bijapur 175 169 133 78
26 Shimoga 270 103 75 72
29 UttaraKannada 50 62 42 67
1 Bagalakote 150 170 105 61
2 Bangalore (R) 50 57 32 56
18 Haveri 725 393 204 51
27 Tumkur 676 972 502 51
17 Hassan 150 135 62 45
21 Madikeri 523 197 82 41
4 Belgaum 800 773 296 38
22 Mandya 60 34 12 35
3 Bangalore (U) 480 45 15 33
25 Ramanagar 250 64 21 32
30 Yadgiri 310 380 119 31
11 Chitradurga 875 712 217 30
13 Davanagere 700 672 207 30
16 Gulbarga 652 108 32 29
12 DakshinaKannada 842 601 175 29
5 Bellary 1823 2805 760 27
20 Koppal 810 1117 292 26
8 ChamarajaNagar 540 391 71 18
15 Gadag 275 131 24 18
19 Kolar 720 216 35 16
6 Bidar 425 360 58 16
24 Raichur 1510 2827 455 16
10 Chikmagalore 550 426 61 14
23 Mysore 1192 1130 149 13
14 Dharwad 241 407 36 8
28 Udupi 1000 327 25 7
9 Chikkaballapura 448 655 36 5
  Grand Total 17272 16439 4333 26.36