Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
4 Belgaum 12 12 100
5 Bellary 25 25 100
9 Chikkaballapura 7 7 100
10 Chikmagalore 8 8 100
11 Chitradurga 11 11 100
13 Davanagere 10 10 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 5 5 100
7 Bijapur 2 2 100
17 Hassan 3 3 100
19 Kolar 7 7 100
20 Koppal 13 13 100
22 Mandya 1 1 100
24 Raichur 18 18 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
27 Tumkur 9 9 100
30 Yadgiri 6 6 100
12 DakshinaKannada 14 13 92
8 ChamarajaNagar 10 9 90
23 Mysore 25 22 88
6 Bidar 8 7 87
3 Bangalore (U) 6 5 83
28 Udupi 12 10 83
21 Madikeri 9 7 77
16 Gulbarga 11 8 72
18 Haveri 15 8 53
29 UttaraKannada 2 0 0
  Grand Total 265 242 91.32

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
26 Shimoga 270 79 68 86
2 Bangalore (R) 50 33 3 9
8 ChamarajaNagar 590 232 20 8
4 Belgaum 800 335 17 5
5 Bellary 1923 467 7 1
6 Bidar 425 106 0 0
7 Bijapur 175 109 0 0
27 Tumkur 676 641 0 0
28 Udupi 1100 118 0 0
29 UttaraKannada 100 0 0 0
30 Yadgiri 310 169 0 0
3 Bangalore (U) 480 8 0 0
1 Bagalakote 150 72 0 0
9 Chikkaballapura 498 187 0 0
10 Chikmagalore 550 209 0 0
11 Chitradurga 875 557 0 0
12 DakshinaKannada 842 23 0 0
13 Davanagere 700 104 0 0
14 Dharwad 241 105 0 0
15 Gadag 275 48 0 0
16 Gulbarga 702 0 0 0
17 Hassan 150 20 0 0
18 Haveri 1125 295 0 0
19 Kolar 720 218 0 0
20 Koppal 810 420 0 0
21 Madikeri 523 106 0 0
22 Mandya 60 27 0 0
23 Mysore 1392 318 0 0
24 Raichur 1510 188 0 0
25 Ramanagar 250 27 0 0
  Grand Total 18272 5221 115 2.2