Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
4 Belgaum 12 12 100
5 Bellary 24 24 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 9 9 100
9 Chikkaballapura 6 6 100
10 Chikmagalore 8 8 100
11 Chitradurga 11 11 100
13 Davanagere 10 10 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 5 5 100
17 Hassan 3 3 100
18 Haveri 8 8 100
19 Kolar 7 7 100
20 Koppal 13 13 100
24 Raichur 18 18 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
27 Tumkur 9 9 100
22 Mandya 1 1 100
29 UttaraKannada 1 1 100
30 Yadgiri 6 6 100
23 Mysore 23 22 95
12 DakshinaKannada 14 13 92
28 Udupi 11 10 90
6 Bidar 8 7 87
3 Bangalore (U) 6 5 83
16 Gulbarga 10 8 80
21 Madikeri 9 7 77
  Grand Total 250 241 96.4

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
14 Dharwad 241 429 165 38
22 Mandya 60 34 7 20
7 Bijapur 175 174 32 18
30 Yadgiri 310 380 63 16
27 Tumkur 676 972 130 13
3 Bangalore (U) 480 55 4 7
1 Bagalakote 150 171 11 6
8 ChamarajaNagar 540 392 20 5
24 Raichur 1510 2835 151 5
5 Bellary 1823 2826 136 4
20 Koppal 810 1118 35 3
28 Udupi 1000 329 5 1
29 UttaraKannada 50 62 0 0
25 Ramanagar 250 64 0 0
26 Shimoga 270 103 0 0
23 Mysore 1292 1128 0 0
21 Madikeri 523 197 0 0
6 Bidar 425 361 0 0
15 Gadag 275 131 0 0
16 Gulbarga 652 229 0 0
17 Hassan 150 135 0 0
18 Haveri 725 395 2 0
19 Kolar 720 223 0 0
9 Chikkaballapura 448 656 3 0
10 Chikmagalore 550 426 0 0
11 Chitradurga 875 712 0 0
12 DakshinaKannada 842 600 0 0
13 Davanagere 700 672 0 0
2 Bangalore (R) 50 57 0 0
4 Belgaum 800 775 0 0
  Grand Total 17372 16641 764 4.59