Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
4 Belgaum 12 12 100
5 Bellary 23 23 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 9 9 100
9 Chikkaballapura 6 6 100
10 Chikmagalore 8 8 100
11 Chitradurga 11 11 100
13 Davanagere 10 10 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 5 5 100
16 Gulbarga 5 5 100
17 Hassan 3 3 100
18 Haveri 8 8 100
19 Kolar 5 5 100
22 Mandya 1 1 100
23 Mysore 21 21 100
24 Raichur 18 18 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
27 Tumkur 9 9 100
29 UttaraKannada 1 1 100
30 Yadgiri 6 6 100
20 Koppal 13 12 92
6 Bidar 8 7 87
12 DakshinaKannada 14 12 85
28 Udupi 10 8 80
21 Madikeri 9 7 77
3 Bangalore (U) 5 3 60
  Grand Total 238 228 95.8

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 UttaraKannada 50 62 58 93
26 Shimoga 270 102 72 70
4 Belgaum 800 749 495 66
7 Bijapur 175 156 101 64
11 Chitradurga 875 710 441 62
18 Haveri 725 362 209 57
5 Bellary 1723 2589 1441 55
19 Kolar 250 216 114 52
22 Mandya 60 34 17 50
27 Tumkur 676 965 470 48
12 DakshinaKannada 842 574 267 46
3 Bangalore (U) 380 9 4 44
9 Chikkaballapura 448 597 260 43
30 Yadgiri 310 367 152 41
28 Udupi 900 279 114 40
20 Koppal 810 980 392 40
8 ChamarajaNagar 540 385 155 40
1 Bagalakote 150 137 54 39
25 Ramanagar 250 63 25 39
16 Gulbarga 300 106 40 37
24 Raichur 1510 2704 890 32
17 Hassan 150 135 42 31
13 Davanagere 700 652 205 31
15 Gadag 275 126 34 26
21 Madikeri 523 197 50 25
10 Chikmagalore 550 421 91 21
6 Bidar 425 317 56 17
23 Mysore 1192 1116 170 15
2 Bangalore (R) 50 44 0 0
14 Dharwad 241 285 2 0
  Grand Total 16150 15439 6421 41.59