Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
5 Bellary 23 23 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 9 9 100
10 Chikmagalore 8 8 100
11 Chitradurga 11 11 100
13 Davanagere 10 10 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 5 5 100
16 Gulbarga 5 5 100
17 Hassan 3 3 100
18 Haveri 8 8 100
19 Kolar 5 5 100
21 Madikeri 8 8 100
22 Mandya 1 1 100
23 Mysore 21 21 100
24 Raichur 18 18 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
27 Tumkur 9 9 100
29 UttaraKannada 1 1 100
30 Yadgiri 6 6 100
20 Koppal 13 12 92
4 Belgaum 12 11 91
28 Udupi 10 9 90
6 Bidar 8 6 75
3 Bangalore (U) 4 3 75
12 DakshinaKannada 14 10 71
9 Chikkaballapura 5 3 60
  Grand Total 235 223 94.89

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
15 Gadag 275 67 58 86
29 UttaraKannada 50 61 53 86
7 Bijapur 175 114 98 85
4 Belgaum 800 612 504 82
22 Mandya 60 34 28 82
28 Udupi 900 260 213 81
18 Haveri 725 328 258 78
27 Tumkur 676 842 630 74
6 Bidar 425 54 39 72
26 Shimoga 270 75 52 69
17 Hassan 150 124 83 66
21 Madikeri 438 161 105 65
20 Koppal 810 556 346 62
13 Davanagere 700 555 335 60
5 Bellary 1723 1280 705 55
11 Chitradurga 875 632 339 53
24 Raichur 1510 1717 900 52
14 Dharwad 241 154 68 44
8 ChamarajaNagar 540 280 122 43
12 DakshinaKannada 842 437 186 42
23 Mysore 1192 912 376 41
2 Bangalore (R) 50 25 10 40
16 Gulbarga 300 55 20 36
25 Ramanagar 250 60 22 36
30 Yadgiri 310 136 49 36
19 Kolar 250 137 47 34
1 Bagalakote 150 112 37 33
9 Chikkaballapura 348 77 23 29
10 Chikmagalore 550 235 39 16
3 Bangalore (U) 280 5 0 0
  Grand Total 15865 10097 5745 56.9