Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 3 3 100
2 Bangalore (R) 1 1 100
4 Belgaum 12 12 100
5 Bellary 23 23 100
7 Bijapur 2 2 100
8 ChamarajaNagar 9 9 100
9 Chikkaballapura 6 6 100
10 Chikmagalore 8 8 100
11 Chitradurga 11 11 100
13 Davanagere 10 10 100
14 Dharwad 3 3 100
15 Gadag 5 5 100
16 Gulbarga 6 6 100
17 Hassan 3 3 100
18 Haveri 8 8 100
19 Kolar 6 6 100
22 Mandya 1 1 100
23 Mysore 21 21 100
24 Raichur 18 18 100
25 Ramanagar 5 5 100
26 Shimoga 4 4 100
27 Tumkur 9 9 100
29 UttaraKannada 1 1 100
30 Yadgiri 6 6 100
20 Koppal 13 12 92
28 Udupi 10 9 90
6 Bidar 8 7 87
12 DakshinaKannada 14 12 85
21 Madikeri 9 7 77
3 Bangalore (U) 5 3 60
  Grand Total 240 231 96.25

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
7 Bijapur 175 165 131 79
27 Tumkur 676 970 695 71
26 Shimoga 270 102 61 59
30 Yadgiri 310 375 224 59
18 Haveri 725 390 224 57
15 Gadag 275 131 75 57
14 Dharwad 241 417 234 56
28 Udupi 900 283 161 56
29 UttaraKannada 50 62 35 56
17 Hassan 150 135 71 52
5 Bellary 1723 2687 1394 51
16 Gulbarga 366 107 54 50
4 Belgaum 800 771 389 50
25 Ramanagar 250 64 31 48
6 Bidar 425 349 145 41
20 Koppal 810 1041 425 40
11 Chitradurga 875 711 275 38
13 Davanagere 700 670 251 37
12 DakshinaKannada 842 601 212 35
1 Bagalakote 150 146 50 34
23 Mysore 1192 1132 315 27
8 ChamarajaNagar 540 390 94 24
21 Madikeri 523 197 46 23
24 Raichur 1510 2801 637 22
9 Chikkaballapura 448 633 131 20
10 Chikmagalore 550 421 83 19
3 Bangalore (U) 380 9 1 11
2 Bangalore (R) 50 44 0 0
22 Mandya 60 34 0 0
19 Kolar 300 216 0 0
  Grand Total 16266 16054 6444 40.14